Universiteti "Aleksandër Xhuvani"

Venemin Gega

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


2.5
E thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
E thjeshtë
Vështirësia: 2.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto July 26, 2021, 10:18 p.m.
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto July 25, 2021, 5:09 p.m.
  • 1