Universiteti Epoka

Vasil Lino

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


4.0
Shumë e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 12, 2021, 10:25 p.m.
Lënda: Matematike 1 & 2


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 12, 2021, 10:23 p.m.
  • 1