Universiteti i Tiranës

Polikron Dhoqina

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


2.0
E thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Mekanike


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Eshte nje petagog i shkelqyeshem.

Shënime të tjera:
Thjesht inspirim.

Raporto Jan. 6, 2021, 9:58 a.m.
Lënda: Fizike


Vlerësimi: 5.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

I afte,komunikues dhe njerezor.

Shënime të tjera:
I uroj te kete suksese dhe te arrije lart e me lart!

Raporto Oct. 24, 2020, 10:17 p.m.
  • 1