Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Piro Paparisto

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


1.0
Shumë e thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Histologji


Vlerësimi: 5.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

Njësh!

Shënime të tjera:
Shembullor!

Raporto April 11, 2021, 10:09 p.m.
  • 1