Universiteti i Tiranës

Mimoza Kasimati

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Sjellje organizative ne organizata, MBA


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Eshte nje shembull i vertete i nje drejtuese institucioni, me shume autoritet dhe background te percjell dijet dhe te synon ne formimin e nje karakteti te forte menaxherial.

Raporto March 30, 2021, 11:59 p.m.
  • 1