Universiteti Europian i Tiranës

Kristi Bello

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


1.0
Shumë e thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Solfezh


Vlerësimi: 5.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

se esht shum i kuptushem ne shpjegim

Raporto Oct. 29, 2020, 3:27 p.m.
Lënda: Solfezh


Vlerësimi: 5.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

Sillet mir me studentet eshte pedagogu qe do cdo student do e donte

Raporto Oct. 29, 2020, 3:23 p.m.
  • 1