Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Kozeta Vaso

1.0
Keq
Mesatarja e vlerësimeve


4.0
Shumë e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Kimi organike


Vlerësimi: 1.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Bertet dhe ofendon nxenesit, ka mesimdhenie te dobet, por terrorizim te larte.

Raporto May 31, 2021, 5:31 p.m.
  • 1