Universiteti Politeknik i Tiranës

Joan Jani

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.33
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 26, 2021, 8:01 p.m.
Lënda: Informatike B


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Profesori eshte i strukturuar ne shpjegim, gjitheperfshires me studentet, perdor shembuj dhe eshte i hapur per pyetje nga studentet.

Shënime të tjera:
Eshte nje motivues shume i mire per lenden e tij dhe me teper, duke sugjeruar literature shtese dhe kerkime qe lidhen me tregun e punes

Raporto March 15, 2021, 5:31 p.m.
Lënda: Informatike B


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Shume korrekt, ben goxha interact me studente dhe na ka mesuar shume aplikimin te teorive te marra.

Raporto Nov. 25, 2020, 9:14 p.m.
  • 1