Gjergji Mulla

Universiteti i Tiranes

Fakulteti i Ekonomise

Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar

0
Nuk ka asnjë vlerësim
Mesatarja e vlerësimeve

Vlerëso Pedagogun
Ende nuk ka vlerësim...

Asnjë student nuk ka dhënë vlerësimin e tij për pedagogun/pedagogen Gjergji Mulla.

Nëse dëshironi, ju mund të jepni vlerësimin tuaj duke shtypur sipër butonit "Vlerëso Pedagogun".