Fiona Todhri

Universiteti i Tiranes

Fakulteti i Shkencave Sociale

Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

0
Nuk ka asnjë vlerësim
Mesatarja e vlerësimeve

Vlerëso Pedagogun
Ende nuk ka vlerësim...

Asnjë student nuk ka dhënë vlerësimin e tij për pedagogun/pedagogen Fiona Todhri.

Nëse dëshironi, ju mund të jepni vlerësimin tuaj duke shtypur sipër butonit "Vlerëso Pedagogun".