Universiteti i Tiranës

Ermir Gjinishi

1.0
Keq
Mesatarja e vlerësimeve


1.0
Shumë e thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Politika e jashtme e shtetit shqiptar


Vlerësimi: 1.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

Ka ardhur 5 javë pas nisjes së semestrit të dytë

Shënime të tjera:
Ngarkesë, jo korekt.

Raporto April 25, 2021, 6:31 p.m.
  • 1