Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Erisa Mane

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


4.0
Shumë e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Fizioterapi klinike


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Shpjegon shume mire, jep shume nga vetja, percjell miresi dhe profesionalizem.

Raporto Oct. 25, 2020, 11:01 p.m.
  • 1