Universiteti i Tiranës

Ennis Koci

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.33
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Baza Ti


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto Jan. 24, 2021, 9:49 p.m.
Lënda: Algoritem dhe teknologji


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Nje nga zyshat me te mira te fshn , e rregullt dhe e komunikueshme me studentat. Shpjegon shume qarte seminaret.

Shënime të tjera:
Zysha me e mire!

Raporto Dec. 28, 2020, 2:52 p.m.
Lënda: Bazat e TI


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nje zysh SUPER te bënte të kuptoje Cdo gjë të mundëshme!

Shënime të tjera:
E përpiktë,Komunikuese

Raporto Oct. 24, 2020, 1:44 p.m.
  • 1