Universiteti Epoka

Elvira Meti

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 12, 2021, 10:20 p.m.
Lënda: Introduction to Economics


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Shpjegim i qarte, i strukturuar mire dhe e gatshme per te sqaruar cdo ushtrim ose paqartesi.

Raporto March 12, 2021, 10:19 p.m.
  • 1