Universiteti "Aleksandër Xhuvani"

Elona Gaxhja

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


1.0
Shumë e thjeshtë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Infermieristike e pergjithshme


Vlerësimi: 5.0
Shumë e thjeshtë
Vështirësia: 1.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto July 27, 2021, 9:01 p.m.
  • 1