Universiteti Politeknik i Tiranës

Boris Cfarku

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Shpendarje dhe pordorim energjie 1 dhe 2 si dhe teknike sigurimi


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Sepse e meriton

Shënime të tjera:
Jo

Raporto Feb. 25, 2021, 9:15 p.m.
  • 1