Universiteti i Tiranës

Artur Baxhaku

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Teoria e Numrave


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nje nder profesoret me te drejte me sjelljen ndaj studenteve. Profesionist i vërtetë. Dua te behem si ai.

Shënime të tjera:
Është i rregullt me komunikimin ndaj kolegeve dhe studenteve.

Raporto June 2, 2021, 7:19 a.m.
  • 1