Universiteti i Tiranës

Artan Fuga

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Historia e medias, modelet teorike të komunikimit


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Sepse profesor Fuga ka një përgatitje të shkëlqyer intelektuale, edhe është i aftë dhe gjithmonë i kujdesshëm në përcjelljen e dijeve tek studentët. Studimet e tij shkencore në Shkencat e komunikimit janë në bonus i madh për çdo student të këtij departmenti.

Raporto Nov. 3, 2020, 6:46 p.m.
  • 1