Universiteti Epoka

Arjona Cela

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Introduction to Business


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 12, 2021, 10:29 p.m.
Lënda: Nuk është shënuar.


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 12, 2021, 10:28 p.m.
  • 1