Ardita Dylgjeri

Universiteti i Tiranes

Fakulteti i Gjuheve te Huaja

Departamenti i Gjuhes Angleze

0
Nuk ka asnjë vlerësim
Mesatarja e vlerësimeve

Vlerëso Pedagogun
Ende nuk ka vlerësim...

Asnjë student nuk ka dhënë vlerësimin e tij për pedagogun/pedagogen Ardita Dylgjeri.

Nëse dëshironi, ju mund të jepni vlerësimin tuaj duke shtypur sipër butonit "Vlerëso Pedagogun".