Universiteti Politeknik i Tiranës

Anesti Nasi

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


3.0
E vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Autocad


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Aq e meriton sipas mendimit tim

Shënime të tjera:
Te jete me korrekt me oraret.

Raporto March 15, 2021, 6:41 p.m.
Lënda: Vizatim teknik dhe Autocad


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Mjaft i pergatitur sidomos ne lenden e Autocad qe eshte shume i kuptueshem dhe shume i qarte. Eshte dhe i durueshem dhe mjaft tolerant.

Shënime të tjera:
Presor shume i mire.

Raporto March 15, 2021, 4:42 p.m.
Lënda: Vizatim Teknik dhe AutoCad


Vlerësimi: 5.0
E vështirë
Vështirësia: 3.0

Pedagogu eshte shume i perkushtuar dhe i kuptueshem nga studentet.

Raporto March 5, 2021, 2:53 p.m.
  • 1