Universiteti i Tiranës

Alma Spaho

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


4.0
Shumë e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Matematikë


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Shume korrekte ne mesimdhenie. Asnje ore mesimi e shpenzuar keq, e gatshme per te dhene mesim ne ore shtese.

Raporto Oct. 24, 2020, 9:16 p.m.
  • 1