Universiteti Politeknik i Tiranës

Aida Spahiu

5.0
Shkëlqyeshëm
Mesatarja e vlerësimeve


4.5
Ekstrem e vështirë
Niveli i vështirësisë
Vlerëso Pedagogun
Lënda: Transmisione elektrike


Vlerësimi: 5.0
Shumë e vështirë
Vështirësia: 4.0

Nuk është shënuar asnjë përshkrim.

Raporto March 15, 2021, 5:20 p.m.
Lënda: Transmisione Elektrike 1,2 Eficensa ne system elektrike


Vlerësimi: 5.0
Ekstrem e vështirë
Vështirësia: 5.0

Transmetimi i njohurive shkencore është i niveleve teper të larta!

Shënime të tjera:
Ndër pedagoget më të aftë në Universitetin Politeknik

Raporto Nov. 30, 2020, 11:14 p.m.
  • 1