Gjej pedagogun që po kërkon.

Mirdaim Axhami
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Erind Merkuri
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valbona Muda
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ilma Lili
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fatmir Mema
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Astrit Bardhi
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 12
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alfred Pjetri
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 6
Vlerësimi aktual: 4.33

Shiko Pedagogun Vlerëso
Engjell Skreli
Universiteti Bujqësor i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elda Kuka Balili
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Mullahi
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Pedagogu që po kërkon nuk ekziston?
Shto Pedagog

Gjithmonë je 100% anonim.