Gjej pedagogun që po kërkon.

Lulëzim Barjamemaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.54

Shiko Pedagogun Vlerëso
Skerdi Zahaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Pedagogjise-Psikologjise

Numri i vlerësimeve: 4
Vlerësimi aktual: 4.53

Shiko Pedagogun Vlerëso
Besiana Çobani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arjan Tushaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Ekonomiksit

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.50

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kristaq Gjyli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.40

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kozeta Sevrani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.40

Shiko Pedagogun Vlerëso
Evis Alimehmeti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.40

Shiko Pedagogun Vlerëso
Marsela Sako
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Shkencave Politike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.33

Shiko Pedagogun Vlerëso
Klodiana Beshku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Shkencave Politike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.33

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alberta Llabani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Griselda Muhametaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes civile

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sokol Axhemi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kristinka Jançe
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 3.60

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kujtim Dule
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 3.57

Shiko Pedagogun Vlerëso
Zhaneta Ndregjoni
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Marketing-Turizmit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 3.47

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arbër Qoshja
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes se Aplikuar

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 3.36

Shiko Pedagogun Vlerëso
Esmeralda Shehaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Ekonomiksit

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 3.14

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artili Mandro
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 3.13

Shiko Pedagogun Vlerëso
Evis Kreshpaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 3.13

Shiko Pedagogun Vlerëso
Polikron Dhoqina
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Fizikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 2.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rezarta Demneri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 1.13

Shiko Pedagogun Vlerëso
Raimonda Duka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Ekonomiksit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.67

Shiko Pedagogun Vlerëso
Petraq Buka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Gjergj Sinani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Filozofise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 2.47

Shiko Pedagogun Vlerëso
Petrit Nathanaili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 2.40

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sidorela Vishkulli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise Industriale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 2.20

Shiko Pedagogun Vlerëso
Juliana Ajdini
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 1.87

Shiko Pedagogun Vlerëso
Suela Thimo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Ekonomiksit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 1.53

Shiko Pedagogun Vlerëso
Suzana Panariti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Manaxhimit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Edmond Dragoti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 1.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Inesa Toska
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Monika Canco
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sofokli Meksi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Shkencave Politike

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Andri Hoxha
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ilir Vardhami
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ferit Baze
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Frenge

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Vasilika Kume
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Manaxhimit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Joana Kondo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Brunilda Neli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Finances

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Lulëzim Shuka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Manjola Nasi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Andi Rembeci
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Donalb Xibraku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes civile

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eris Dhamo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fatmir Xhaferi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Spanjolle

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alma Braimllari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Viola Adhami
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Italiane

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Edison Zacaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Kontabilitetit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dode Prenga
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Fizikes

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valbona Habili Sauku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Pedagogjise-Psikologjise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso