Gjej pedagogun që po kërkon.

Boris Cfarku
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Polikron Dhoqina
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alma Spaho
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Llesh Lleshaj
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rrok Smajli
Universiteti "Luigj Gurakuqi"

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Piro Paparisto
Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Joan Jani
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sidite Duraj
Universiteti "Luigj Gurakuqi"

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Andri Koxhaj
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anxhela Kosta
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Pedagogu që po kërkon nuk ekziston?
Shto Pedagog

Gjithmonë je 100% anonim.