Gjej pedagogun që po kërkon.

Anxhela Kosta
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Loran Gami
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Andi Pinari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Etien Isak
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes civile

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Erika Bejko
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dritan Topi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Merita Poni
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Sociologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arben Belba
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Zana Strazimiri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Filozofise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elda Xhumari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Juliana Marko
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Etlon Peppo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Jorgo Çipa
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Altin Shegani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artur Stringa
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rozana Haxhialushi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Marketing-Turizmit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dorina Saja
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ariola Bacu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Tonin Kola
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Ekonomiksit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dhurata Shehri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Esmeralda Agolli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alba Skendaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Manaxhimit

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arlind Qori
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Shkencave Politike

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Oriona Muçollari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Publike

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ergys Prifti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Gjermane

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Enxhi Turku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Marketing-Turizmit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Hatixhe Sejdini
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valentina Duka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valbona Sota
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eliana Ibrahimi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 7
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sidita Hoxhiq
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Gjergji Mulla
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Statistikes dhe Informatikes se Zbatuar

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Adriana Anxhaku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Filozofise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sajmir Beqiraj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Linda Luarasi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Petrika Manika
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fundime Miri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Viola Isufaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alment Muho
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Filozofise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eva Tafili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elda Marku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anxhela Starja
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Blerina Hamzallari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Sociologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dorina Hoxha
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Drejtesise
Departamenti I se drejtes Penale

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Paparisto
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 6
Vlerësimi aktual: 4.99

Shiko Pedagogun Vlerëso
Nysjola Dhoga
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Shkencave Sociale
Departamenti i Shkencave Politike

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Gentjan Shaqiri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Ekonomise
Departamenti i Manaxhimit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ervin Hoxhaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti i Gjuheve te Huaja
Departamenti i Gjuhes Angleze

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ilma Lili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Mullahi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso