Gjej pedagogun që po kërkon.

Xheladin Ceka
Universiteti i Mjekësisë Tiranë

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ana Dhembi
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fatmir Hoxha
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Denis Saatciu
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alba Como
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Majlinda Godolja
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elida Hoxha
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Megi Hysnelli
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Glediana Foto
Universiteti i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fizeleni Lekli
Universiteti Politeknik i Tiranës

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Pedagogu që po kërkon nuk ekziston?
Shto Pedagog

Gjithmonë je 100% anonim.