Gjej pedagogun që po kërkon.

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Dritan Topi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elda Xhumari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Redjola Manaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ariola Bacu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valbona Sota
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eliana Ibrahimi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 7
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sajmir Beqiraj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Linda Luarasi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fundime Miri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Petrika Manika
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elda Marku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ferdinand Bego
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arbër Ceni
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artur Stringa
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elson Cibaku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Mynyr Koni
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Klementina Puto
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Mitre
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Pranvera Lazo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arjana Ylli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rexhep Shkurti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alma Shehu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Aida Dervishi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Fjoralda Bakiri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Aleko Miho
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Stela Papa
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Gëzim Bara
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artan Trebicka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anxhela Kosta
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Paparisto
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 6
Vlerësimi aktual: 4.99

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ilma Lili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Informatikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Jani Marka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Mirela Lika
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Biologjise

Numri i vlerësimeve: 7
Vlerësimi aktual: 4.94

Shiko Pedagogun Vlerëso
Efrosini Kokalari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.94

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rudina Osmanaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Fizikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.94

Shiko Pedagogun Vlerëso
Bledar Myrtaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Nevila Broli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Hasime Manaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise Industriale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Malvina Marku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Fizikes

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dhurata Premti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise Industriale

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Bujar Seiti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 4
Vlerësimi aktual: 4.88

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artur Baxhaku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Gledjan Caka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Bioteknologjise

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 4.84

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sonila Duka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Loreta Vallja
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 4.73

Shiko Pedagogun Vlerëso
Klodian Xhanari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.64

Shiko Pedagogun Vlerëso
Besiana Çobani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Alberta Llabani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Kimise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kujtim Dule
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 3.57

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arbër Qoshja
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Shkencave te Natyres
Departamenti I Matematikes se Aplikuar

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 3.36

Shiko Pedagogun Vlerëso