Gjej pedagogun që po kërkon.

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Histori-Filologjisë

Zylyftar Bregu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gazetarise dhe Komunikimit

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Andi Pinari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arben Belba
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Juliana Marko
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Dhurata Shehri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Esmeralda Agolli
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valentina Duka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Viola Isufaj
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eva Tafili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Iris Pojani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Meljana Bregu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Artan Puto
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Albana Deda
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Elsa Skënderi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Lili Sula
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ermal Baze
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Sema
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Anila Mullahi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.97

Shiko Pedagogun Vlerëso
Persida Asllani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.94

Shiko Pedagogun Vlerëso
Jostina Dhimitri
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Merita Dollma
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Linda Mëniku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 5.00

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kastriot Gjika
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.90

Shiko Pedagogun Vlerëso
Merita Koka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 3
Vlerësimi aktual: 4.89

Shiko Pedagogun Vlerëso
Erenestina Halili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 6
Vlerësimi aktual: 4.88

Shiko Pedagogun Vlerëso
Erinda Ndreçka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.87

Shiko Pedagogun Vlerëso
Eljon Doçe
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 4
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Lindita Xhanari
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rozana Rushiti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ardian Doka
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ervin Goci
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gazetarise dhe Komunikimit

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.80

Shiko Pedagogun Vlerëso
Sokol Axhemi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 2
Vlerësimi aktual: 4.93

Shiko Pedagogun Vlerëso
Petrit Nathanaili
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Historise

Numri i vlerësimeve: 1
Vlerësimi aktual: 2.40

Shiko Pedagogun Vlerëso
Idriz Metani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Arta Sula
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Albana Kosovrasti
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Edlira Tonuzi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Holta Shupo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gazetarise dhe Komunikimit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Lorenc Bejko
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Rajmonda Nelku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gazetarise dhe Komunikimit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Edlira Çaushi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Arkeologjise dhe Trashegimise Kulturore

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Enkela Begu
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Valbona Emini
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Bilal Draçi
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Ornela Hasrama
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Maklena Çabej
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Mark Marku
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gazetarise dhe Komunikimit

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Aljula Jubani
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti i Gjuhesise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Skënder Sala
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Gjeografise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso
Kristaq Jorgo
Universiteti i Tiranes
Fakulteti I Historise dhe Filologjise
Departamenti I Letersise

Numri i vlerësimeve: 0
Vlerësimi aktual: Nuk ka

Shiko Pedagogun Vlerëso